Usluga masaže

Datum objave

22.01.2017 03:49

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Da povećam fleksibilnost,

Koliko dugo želite da traje masaža?

30 minuta,

Kada vam treba odabrana usluga?

Odabran datum: 1-4-2017,

Imate dodati još neke informacije?

,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

U prethodnih 6 mjeseci,