Prevodilac engleskog jezika

Datum objave

22.01.2017 11:24

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Klasični prevod,

Koju vrstu teksta je potrebno prevesti?

Obični tekst

U kojem formatu se dokument nalazi?

Microsoft Word

Koliko stranica teksta je potrebno prevesti?

1

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana