Kurs informatike

Datum objave

22.01.2017 21:00

Kojim danima želite da pohađate kurs?

Ponedjeljak,

Koliko često želite da pohađate kurs?

Više puta sedmično,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Imate dodati još neke informacije?

,

Koliko dugo želite da traje jedan čas?

60 minuta,

U koje vrijeme želite da pohađate kurs?

Između 12 - 15h,

Šta želite da naučite na kursu?

Ostalo: Dizajn igara i aplikacija,