Pletenje

Datum objave

23.01.2017 09:28

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: Opletanje

Vrsta konca koju želite da se koristi?

Ostalo: Ratan,

Šta želite isplesti?

Ostalo: Metalne bastanske garniture,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Ukupno 20 garnitura potrebno

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?Vaša adresa / lokacija

Novi projekat

Vrsta konca koju želite da se koristi?

Ostalo: Ratan,

Šta želite isplesti?

Ostalo: Bastanske metalne garniture,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Ukupno 20 garnitura