Časovi pjevanja

Datum objave

23.01.2017 16:19

Imate li prethodnog iskustva?

Bez formalnog obrazovanja, sam/a sam učio/la pjevanje

Znate li čitati notni sistem?

Ne

Koliko imate godina?

18 - 25 godina

Kojim danima želite pohađati časove?

Srijeda, Subota,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Između 15 - 18 h

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je