Asfaltiranje

Datum objave

23.01.2017 19:52

Koju površinu/e je potrebno asfaltirati?

Ostalo: dvoriste,

Koliku površinu je potrebno asfaltirati?

Ostalo: 80m2

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: priprema i asvaltiranje

Da li su Vam potrebne dodatne usluge?

Dodatne usluge nisu potrebne,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je