Marketing na društvenim mrežama

Datum objave

14.10.2016 16:39

Na kojim kanalima se želite oglašavati?

Facebook, Twitter, Blog,

Šta želite postići oglašavanjem na društvenim mrežama?

Dobiti na vidljivosti (prepoznatljivosti brenda),

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

http://savrsenposaomehdy.blogspot.ba/