Popravak šporeta

Datum objave

24.01.2017 10:36

Koju vrstu šporeta posjedujete?

Šporet na plin

Koju vrstu problema imate?

Ostalo: plamenik plinski čadi,

Koji dio je potrebno popraviti?

Ostalo: Plinski gorionik

Da li ste u mogućnosti obezbijediti materijale i zamjenske dijelove?

Ne, potrebno je da sve obezbijedi stručnjak

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Plinski gorionik prilikom rada kao da puhne i tada pocinje čaditi i huktati.