Izgradnja novog objekta

Datum objave

24.01.2017 13:12

Koju vrstu objekta želite graditi?

Stambeni objekat

Postoji li plan / nacrt budućeg objekta?

Da, postoji nacrt budućeg objekta

Da li ste već dobili potrebne dozvole?

Još sam u procesu dobijanja potrebnih dozvola

Koja je približna kvadratura objekta kojeg planirate graditi?

300 - 500 m2

Na koliko etaža će biti objekat?

Na jednu etažu

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je