Stolarski radovi

Datum objave

14.10.2016 17:03

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Popravak

Na kojem predmetu je potreban rad?

Ostalo: Ostalo: daske ispod prozora koje sakrivaju radijatore,,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da stolar obezbijedi potreban materijal i dijelove

Da li su vam potrebne usluge farbanja i lakiranja?

Nije potrebno,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana