Kurs knjigovodstva i računovodstva

Datum objave

24.01.2017 23:33

U koje svrhe Vam je potrebno pohađanje ovog kursa?

U privatne svrhe

Šta želite pohađati?

Računovodstvo,

Imate li prethodnog iskustva?

Ne

Koliko imate godina?

25 - 35 godina

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je