Stolarski radovi

Datum objave

25.01.2017 12:54

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: Izrada ormara od iverice, izrada okvira za prozore

Na kojem predmetu je potreban rad?

Police, Prozori,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci stolara

Da li su vam potrebne usluge farbanja i lakiranja?

Potrebno je farbanje,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Često su nam potrebne su usluge stolarske priprode.