Izrada stepenica

Datum objave

14.10.2016 17:21

Da li su u pitanju unutrašnje ili vanjske stepenice?

Vanjske stepenice,

Od kojeg materijala želite izraditi stepenice?

Drvo,

Na koliko etaža želite postaviti stepenice?

Na jednu etažu

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci stolara

Da li želite dodatnu uslugu?

Lakiranje stepenica, Farbanje stepenica,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

odraditi stepeniste