Prevodilac francuskog jezika

Datum objave

25.01.2017 14:06

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: Potrebna usluga prevoda jednog razgovora sa francuskog na bosanski jezik putem skype-a.

U kojem formatu se dokument nalazi?

Ostalo: Usmwni razgovor,

Koju vrstu teksta je potrebno prevesti?

Ostalo: ,

Koliko stranica teksta je potrebno prevesti?

Ostalo:

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana