Prevodilac francuskog jezika

Datum objave

25.01.2017 14:37

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: Usluga prevoda sa francuskog jezika na bosanki jednog razgovora putem skype-a

U kojem formatu se dokument nalazi?

Ostalo: ,

Koju vrstu teksta je potrebno prevesti?

Ostalo: ,

Koliko stranica teksta je potrebno prevesti?

Ostalo:

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Potreban prevod jednog razgovora iz francuske putem skype-a.