Zamjena set kvačila

Datum objave

25.01.2017 22:59

Molimo upišite model i godište Vašeg vozila

WW kombi transporter 1990

Šta želite zamijeniti?

Lamela,

Da li ćete Vi obezbijediti sve što je potrebno za zamjenu?

Ne, potrebno je da stručnjak sve obezbijedi

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana