Čuvanje djece

Datum objave

27.01.2017 00:52

Koliko djece je potrebno čuvati?

2

Starosna dob djeteta (djece)

3 - 6 mjeseci,

Koliko često Vam je potrebna ova usluga?

Svaki radni dan (bez vikenda)

U koje vrijeme Vam je potrebna ova usluga?

Ostalo: ,

Na kojoj lokaciji želite čuvanje Vašeg djeteta (djece)?

U vlastitom domu,

Da li su Vam potrebne i dodatne usluge?

Pospremanje kuće / stana, Peglanje,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Cuvanje djece i obavlhanje kucnih poslova zajedno sa majkom blizanaca