Usluga masaže

Datum objave

27.01.2017 08:46

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Oslobađanje od boli,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

Nisam nikada bio/l na masaži

Koliko dugo želite da traje masaža?

30 minuta

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

061/803-274