Popravak frižidera i rashladnih vitrina

Datum objave

27.01.2017 13:00

Koja vrsta problema je u pitanju?

Ostalo: Slabo hladi,

Koja vrsta frižidera / rashladne vitrine je u pitanju?

Samostojeći frižider

Koliko dugo problem postoji?

Odnedavno

Da li ste u mogućnosti obezbijediti materijale i zamjenske dijelove?

Ne, potrebno je da stručnjak sve obezbijedi

Koja vrsta objekta je u pitanju?

Stambena zgrada

Kada Vam treba odabrana usluga?

28-01-2017

Imate li dodati još neke informacije?

Kontakt telefon 065-569-391 Miso