Prevodilac engleskog jezika

Datum objave

27.01.2017 15:04

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Klasični prevod, Korigovanje,

Koju vrstu teksta je potrebno prevesti?

Naučni

U kojem formatu se dokument nalazi?

Microsoft Word

Koliko stranica teksta je potrebno prevesti?

Ostalo: 30

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno