Prevodilac engleskog jezika

Datum objave

27.01.2017 18:01

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Klasični prevod,

Koju vrstu teksta je potrebno prevesti?

Naučni

U kojem formatu se dokument nalazi?

Microsoft Word

Koliko stranica teksta je potrebno prevesti?

1

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

potreban prevod sa bosanskog na engleski za potrebe magistarskog rada