Skeniranje i digitaliziranje fotografija

Datum objave

28.01.2017 19:12

Šta je potrebno skenirati?

Fotografije,

Koliko fotografija / dokumenata je potrebno skenirati?

100 - 250

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Da li mi možete reći tehničke specifikacije skeniranja fotogorafija (u kojoj rezoluciji se skeniraju). Također kolika je cijena po fotografiji