Vanjske vodovodne instalacije i zamjena

Datum objave

28.01.2017 23:57

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Ostalo: Problem sa zaledjenom vodom (vanjskom). Potrebno za jednu firmu. Radi se o Planinarskom domu.

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Ostalo: odlediti vodovodne cijevi,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove

Da, uz preporuku izvođača rada

Vrsta objekta

Ostalo: Planinarski dom

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Placanje preko racuna