Razvoj softvera

Datum objave

31.01.2017 18:49

Koja vrsta projekta je u pitanju?

Web interfejs

Koja vrsta platforme?

Ostalo: Web

U kojem jeziku želite da softwer bude napravljen?

Ostalo: JavaScript - Front-end

Koja dodatna usluga Vam je potrebna?

Implementiranje, Održavanje, Ostalo: Razvoj,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Tražim više iskusnih Javascript developera po mogućnosti nastanjenih u Sarajevu koji su zainteresovani za nove izazove, puno radno vrijeme. · Najmanje tri godine iskustva · Dobar nivo znanja Angular2 · Iskustvo sa Cordova/ ionic · Iskustvo sa REST API / GraphQL API · Poznavanje Github:a Posao će se prije svega odnosti na rad sa: · Rad na hibridnim arhitekturama - mobilne aplikacije · Implementacije poslovne logike kroz aplikacije · Mentorstvo juniorima Kada odgovarate ne ovaj upit zamolio bih vas da mi opišete projekt na koji ste najponosniji. Isto tako navedite mjesečnu neto nadoknadu za angažman na puno radno vrijeme.