Usluga masaže

Datum objave

31.01.2017 21:44

Imate dodati još neke informacije?

,

Koliko dugo želite da traje masaža?

30 minuta,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

Nisam nikada bio/l na masaži,

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Da povećam fleksibilnost,

Kada vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana,