Postavljanje/zamjena garažnih vrata

Datum objave

02.02.2017 01:16

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo:

Koja je veličina garažnih vrata?

Ostalo:

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač rada obezbijedi materijal i dijelove

Materijal vrata

Ostalo: ,

Na koji način se vrata otvaraju?

Panel garažna vata

Da li su Vam potrebne dodatne usluge?

Zamjena mehanizma za otvaranje vrata

Vrsta objekta

Kuća

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno