Malterisanje

Datum objave

02.02.2017 05:26

Koji dio je potrebno malterisati?

Unutrašnji zid/ovi, Plafon,

Na koju podlogu je potrebno nanijeti malter?

Beton,

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Kuća

Na koliku površinu je potrebno nanijeti malter?

50 - 75 m2

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana