Popravak prekidača i utičnica

Datum objave

02.02.2017 13:39

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Popravak,

Koliko utičnica ili prekidača je potrebno popraviti?

3

Od kada postoji ovaj problem?

Odnedavno

Gdje se nalaze utičnice i prekidači?

Prostorije gdje ne postoji pristup vodi ( dnevni boravak, spavaća soba)

Gdje se nalazi kutija sa osiguračima

Hodnik

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci električara

Vrsta objekta

Stambena zgrada

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno