Popravak agregata

Datum objave

02.02.2017 17:55

Koja vrsta generatora je u pitanju?

Prenosivi

Molimo opišite malo detaljnije vrstu kvara

Neće da pojačava gas prilikom većih opterećenja..

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Ne