Knjigovodstvo i računovodstvo

Datum objave

02.02.2017 19:47

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Knjigovodstvene usluge,

Da li je kompanija registrirana?

Da

Da li se kompanija nalazi u sistemu PDV-a?

Ne

Veličina kompanije

Samouposlenik

Vrsta sektora

IT sektor,

Koliko često Vam je potrebna ova usluga?

Ostalo: Potrebna izrada prijave poreza na dohodak za 3 fiskalna perioda

Koliko osoba je zaposleno u preduzeću?

Samo 1

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Obezbijedit cu sve izvode.