Kurs informatike

Datum objave

02.02.2017 21:21

Šta želite da naučite na kursu?

Microsoft Excel,

Koliko često želite da pohađate kurs?

Više puta sedmično

Koliko dugo želite da traje jedan čas?

90 minuta

Kojim danima želite da pohađate kurs?

Petak, Subota,

U koje vrijeme želite da pohađate kurs?

Poslije 18h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je