Prijevoz namještaja

Datum objave

02.02.2017 21:37

Za koju vrstu namještaja Vam je potreban prevoz?

Ostalo: sprava za vjezbanje,

Udaljenost prevoza namještaja

Ispod 10 km

Posjeduje li nekretnina stepenice?

Na prvom spratu

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno