Nošenje teških predmeta/stvari

Datum objave

02.02.2017 23:35

Molimo upišite koju vrstu stvari / predmeta Vam je potrebno prenijeti?

Termo peć

Molimo upišite adresu utovara

Solinska36

Koja je udaljenost istovara stvari?

Ostalo: Prekoulice

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Koliko bi to koštalo