Popravak plakara

Datum objave

02.02.2017 23:47

Na kojem mjestu se nalazi plakar?

Ulaz / hodnik

Koja vrsta plakara je u pitanju?

Klasični ormar

Molimo upišite koja vrsta oštećenja je u pitanju

Vrata se ne zatvaraju dobro

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Molim dobrog majstora