Prevodilac njemačkog jezika

Datum objave

03.02.2017 14:22

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Klasični prevod

Koju vrstu teksta je potrebno prevesti?

Medicinski

U kojem formatu se dokument nalazi?

Printani dokument

Koliko stranica teksta je potrebno prevesti?

1

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno