Postavljanje drvene fasadne obloge

Datum objave

03.02.2017 15:43

Na koju vrstu objekta želite postaviti drvenu oblogu?

Kuća

Koju vrstu drvene obloge želite postaviti?

Ostalo: ,

Na kolikoj površini će biti postavljena drvena obloga?

50 - 100 m2

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal za rad?

Ne, potrebno je da izvođač radova sve obezbijedi

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je