Krečenje

Datum objave

04.02.2017 13:01

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Ne, ne postoje oštećenja,

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Bijela,

Imate dodati još neke informacije?

,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Ne, potrebno je da moler obezbijedi materijal,

Kada vam treba odabrana usluga?

Odabran datum: 6-6-2017,

Koja je približna kvadratura područja krečenja u m2?

40 - 60 m2,