Marketing na društvenim mrežama

Datum objave

04.02.2017 14:07

Na kojim kanalima se želite oglašavati?

Nisam siguran/na,

Šta želite postići oglašavanjem na društvenim mrežama?

Povećati angažiranost korisnika,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana