Postavljanje pločica

Datum objave

04.02.2017 15:52

U kojoj prostoriji želite postaviti pločice?

Hodnik,

Gdje Vam je potrebno postaviti pločice?

Pod,

Koliko kvadratnih metara pločica je potrebno postaviti?

Ostalo: 200 m2

Koju vrstu pločica želite postaviti?

Keramičke pločice

Preko kojeg materijala će se postavljati pločice?

Beton,

Da li je potrebno otkloniti postojeći materijal sa površine na koju se trebaju postaviti pločice?

Ne, nema postojećeg materijala

Da li ćete Vi obezbijediti pločice za navedenu uslugu?

Ne, potrebno je da stručnjak obezbijedi materijal

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je