Časovi pjevanja

Datum objave

04.02.2017 15:56

Imate li prethodnog iskustva?

Više od 3 godine

Znate li čitati notni sistem?

Ne

Koliko imate godina?

25 - 35 godina

Kojim danima želite pohađati časove?

Ponedjeljak, Srijeda,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Između 12 - 15 h

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je