Popravak krovnih konstrukcija

Datum objave

04.02.2017 18:11

Koju vrstu problema imate?

Ostalo: Rekonstrukcija postojeće krovne konstrukcije,

Od kojeg materijala je krov?

Crijep

Da li imate garanciju na krov?

Ne

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Kuća

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci izvođača radova

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Planiran je ravni krov, umjesto sadašnjeg klasicnog