Prevodilac engleskog jezika

Datum objave

04.02.2017 20:27

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Klasični prevod,

Koju vrstu teksta je potrebno prevesti?

Obični tekst

U kojem formatu se dokument nalazi?

PDF dokument

Koliko stranica teksta je potrebno prevesti?

1

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Ne