Muzičke usluge na vjenčanju

Datum objave

15.10.2016 20:41

Koliko gostiju / zvanica očekujete?

151 - 200

Koliko dugo želite da traje muzički nastup?

5 sati i više

Koji muzički žanr želite?

Folk ( narodna ),

Da li želite da muzički nastup uključuje i vokal i instrumente?

Da, želim da uključuje i vokal i instrumente

Lokacija održavanja vjenčanja

U unutrašnjem prostoru,

Da li ćete Vi obezbijediti ozvučenje?

Ne, potrebno je da izvođač obezbijedi ozvučenje

Kada Vam treba odabrana usluga?

05-08-2017