Postavljanje solarnih panela

Datum objave

04.02.2017 21:12

Na koliko etaža je objekat?

Objekat na jednu etažu,

Da li su Vaši paneli vezani uz pružatelja električne energije?

Nisam siguran/na,

Koliko panela želite da postavite?

Po preporuci stručnjaka,

Koja je prosječna veličina nekretnine?

Više od 300 m2,

Koja vrsta objekta je u pitanju?

Poslovni prostor,

Kada vam treba odabrana usluga?

Odabran datum: 20-9-2017,

Imate dodati još neke informacije?

Želim znati koliko to sve košta ...,

Da li želite rezervnu bateriju za svoje solarne panele?

Po preporuci stručnjaka,

Da i ste u mogućnosti obezbijediti materijale i dodatne dijelove?

Ne, potrebno je da stručnjak obezbijedi sve što je potrebno,

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Konsultacija,