Snimanje/fotografisanje iz vazduha

Datum objave

05.02.2017 07:30

Sa koliko lokacija Vam je potrebna fotografija / snimak?

Sa više lokacija

Koja vrsta snimanja / fotografije Vam je potrebna?

Snimanje iz drona

U kojim formatima želite fotografije?

Ostalo: Bilo koji,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Nemam