Popravak šporeta

Datum objave

05.02.2017 09:29

Koji dio je potrebno popraviti?

Dio sa ringlama,

Koju vrstu problema imate?

Ne mogu da ga uključim,

Imate dodati još neke informacije?

,

Da li ste u mogućnosti obezbijediti materijale i zamjenske dijelove?

Ne, potrebno je da sve obezbijedi stručnjak,

Kada vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana,

Koju vrstu šporeta posjedujete?

Samo ploču za kuhanje,