Časovi iz njemačkog jezika

Datum objave

05.02.2017 20:59

Starosna dob

15 - 18 godina

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja njemačkog jezika?

Osnovno znanje

Kojim danima želite da imate instrukcije?

Subota, Nedjelja,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Od 12 - 15 h, Od 15 - 18 h, Poslije 18 h,

Na koji način želite pohađati časove?

Lično, u školi za jezike, Instrukcije u domu osobe koja ih pruža, Preko Skype-a,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je