Instrukcije iz njemačkog jezika

Datum objave

05.02.2017 23:54

Za koji nivo obrazovanja su potrebne instrukcije?

Ostalo:

Kojim danima su potrebne instrukcije?

Ponedjeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak, Petak, Subota, Nedjelja,

U koje vrijeme su potrebne instrukcije?

Između 12 - 15 h,

Na koji način želite pohađati časove?

Instrukcije u mom domu,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

da ima instruktor ima diplomu sa goethe instituta