Škola biciklizma

Datum objave

06.02.2017 02:45

Za koju vrstu biciklizma ste zainteresirani?

Cestovni biciklizam,

Imate li prethodnog iskustva?

Početno iskustvo

Koliko imate godina?

35 - 40 godina

Kojim danima želite trenirati?

Ponedjeljak, Srijeda, Petak, Nedjelja,

U koje vrijeme želite pohađati školu biciklizma?

Između 12 - 15 h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je