Prevodilac engleskog jezika

Datum objave

06.02.2017 10:04

U kojem formatu se dokument nalazi?

Microsoft Word,

Koju vrstu teksta je potrebno prevesti?

Obični tekst,

Imate dodati još neke informacije?

,

Koliko stranica teksta je potrebno prevesti?

3,

Kada vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana,

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Klasični prevod,